Werken aan herstel, balans en mentale fitheid

Iedereen maakt dingen of situaties mee die moeilijk, pijnlijk of stressvol zijn. Heel vaak lukt het om dit zelf op te lossen, maar soms ook niet. Je bent vastgelopen en bent uit balans.  Klachten komen steeds weer terug.  Psycholoog@Work werkt samen met jou aan inzicht, herstel en een vitale toekomst, zodat je weer lekker in je vel zit thuis en op je werk. Met een aantal gesprekken leer je om grip te krijgen op jouw klachten of problemen, zodat je er weer op eigen kracht mee verder kunt.

 

Gericht op jouw hulpvraag - Psycholoog ACT therapeut in Roosendaal en Bergen op Zoom

De aanpak van Psycholoog@Work is praktisch, resultaatgericht, energiek en gericht op jouw hulpvragen. Daarbij gaan we uit van mogelijkheden en persoonlijke groei en word je een spiegel voorgehouden wanneer dit nodig is.  De psycholoog creëert overzicht en leert jou inzicht, vaardigheden en acties die je nodig hebt zodat je de mentale onbalans of klachten zelf positief kunt beïnvloeden. 

 

Wetenschappelijke methoden en meetinstrumenten

Alle psychologische interventies die worden ingezet door Psycholoog@Work zijn gebaseerd op evidence based technieken en methoden. De psycholoog is opgeleid op wetenschappelijk niveau en is tevens gespecialiseerd in werkgerelateerde psychische klachten. Er wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten zoals vragenlijsten om je ontwikkelingen inzichtelijk te maken.

Werkwijze en aanpak: in 5 stappen naar mentale fitheid

Voor de particuliere klant geldt dat  ieder traject start met een vrijblijvende (telefonische) kennismaking. Tijdens dit gesprek brengen we kort in kaart wat je klachten zijn, wat je hulpvragen zijn, waar je nu staat en wat je wilt bereiken middels de behandeling. Daarnaast wordt bekeken of Psycholoog@Work de juiste professional is om jou te begeleiden.  

 

Intakegesprek: kennismaken en verhelderen

Nadat je bent aangemeld bij Psycholoog@Work, word je door de psycholoog gebeld om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats op jouw werklocatie of externe spreeklocatie. Tijdens het intakegesprek brengen we je klachten en problemen in kaart en onderzoeken we waar je ondersteuning of hulp bij wenst. Tevens krijg je antwoord op je vragen over jouw behandeling en het verloop daarvan.

 

Assessment

Vervolgens vul je thuis enkele vragenlijsten in. Het invullen van gevalideerde vragenlijsten heeft als doel om een beeld te krijgen van jouw werk- en leefsituatie, ervaren klachten en belemmeringen en persoonlijke achtergrond. De ingevulde vragenlijsten dienen als ondersteuning voor de behandeling.

 

Adviesgesprek - online of telefonisch

We hebben een tweede contactmoment waarin je resultaten van het assessment en het behandelvoorstel worden besproken. De bevindingen worden in een behandelplan / plan van aanpak vastgelegd. In het behandelplan staan de afspraken die we samen maken over de inhoud, het doel en de duur van het traject wat we gaan inzetten. Zo weet je waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

 

Start van de behandeling
Wanneer ook (eventueel) jouw werkgever akkoord is met het voorstel en met de kosten, start de behandeling. De behandeltrajecten zijn  kortdurend van aard en bestaan vaak uit 5 tot 10 sessies, afhankelijk van de ernst van je klachten en je hulpvraag. 


Evaluatie en tussentijdse metingen
Het traject en de voortgang worden tussendoor en aan het eind geëvalueerd. Dit kan tevens gebeuren in aanwezigheid van bijvoorbeeld je leidinggevende, mits je dit graag wilt. Daarnaast kunnen er tussentijds of aan het einde van het traject nog meetinstrumenten worden ingezet om de beoogde voortgang te meten.