Welke psychologische diensten voert Psycholoog@Work uit?

Als arbeidspsycholoog NIP richt ik mij op verbetering en herstel van het functioneren van medewerkers door te kijken naar onderliggend gedrag en met aandacht voor vitaliteit en fysieke veerkracht. Mijn focus ligt op vier gebieden:

 • Psychologische begeleiding & behandeling bij stressklachten en burn-out 
 • Preventieve interventies bij mentale klachten
 • Curatief  door kortdurende psychologische behandeltrajecten
 • Psychologisch belastbaarheidsonderzoek

Stress Reductie traject

Wanneer de medewerker nog (gedeeltelijk) aan het werk is maar last heeft van stressklachten, biedt dit traject uitkomst. Er wordt gestart met een grondig onderzoek naar de stressklachten middels de inzet van diverse vragenlijsten. De uitkomsten hiervan worden uitgebreid nabesproken. 

 

Samen met de psycholoog werkt de medewerker samen aan  energieopbouw en versterking van het zelfmanagement om weer fit te worden en vitaal te blijven. De werknemer is zich meer bewust van zijn lichaamssignalen; de signalen die hem vertellen dat hij over zijn grenzen aan het gaan is. Tevens heeft de werknemer handvatten gekregen deze signalen serieus te nemen en de stress gezond te houden.

 

Burn-out Herstel traject

Zijn de stressklachten ernstig van aard, is er sprake van chronische stress of is de werknemer (bijna) burn-out? En blijkt dit ook uit het uitgebreide onderzoek (diagnose)? Dan is het Burn-out Herstel traject nodig. 

In dit traject worden de 3 fasen van Chronische Stress Reversal gevolgd waarbij er aandacht is voor lichamelijk en psychisch herstel. De klachten worden flink aangepakt om duurzaam herstel te kunnen bewerkstelligen. Daarom gebeurt dit stap voor stap, passend bij de unieke kenmerken van de werknemer. Deze krijgt inzicht hoe stress werkt en hoe hij zijn stressoren kan verminderen. Hij leert om zich weer te ontspannen. 

De focus wordt tevens gericht op het opbouwen van vitaliteit en verbetering van zelfmanagement middels cognitieve gedragstherapie. De werknemer wordt bewust van zijn lichaamssignalen en weet deze tijdig op te pikken. Het gedrag verandert hierin concreet. Terugvalpreventie maakt onderdeel uit van de behandeling. 


Preventief om uitval en verzuim te voorkomen

Juist wanneer er nog geen sprake is van uitval, maar wel van oplopende spanning, (stress)klachten of vermoeidheidsklachten op het werk is het zinvol om begeleiding in te zetten. Zo kan uitval en verzuim voorkomen worden. Hoe sneller er wordt ingegrepen, hoe minder ver de psychische en fysieke ontregeling en des te korter een periode van disbalans hoeft te duren.


Wanneer een preventief traject inzetten?
Er is sprake van een licht verstoorde energiebalans-, persoonlijke balans,- en/of werk-privé balans.  Met lichte (psychische) klachten zoals lichte overbelasting, vermoeidheid, piekeren, slechter slapen en prikkelbaarheid.

 

 • Kortere doorlooptijd van het traject van enkele weken tot drie maanden
 • Focus op het behoud van werk en klachtenreductie
 • Praktische aanpak, bijvoorbeeld door wandelcoaching
 • Laagdrempelig met maatwerk voor de individuele knelpunten van de werknemer

Curatief behandelen: gericht op herstel en het reduceren van verzuim

Curatieve behandeltrajecten worden ingezet wanneer er sprake is van arbeidsverzuim vanwege psychische klachten. Het traject is intenser van aard en is gericht op herstel en hervatting van werk. Middels het kortdurende behandeltraject krijgt de werknemer inzicht in zijn eigen denk,- en gedragspatronen en zijn copingrepertoire. Vervolgens wordt toegewerkt naar nieuwe, gezondere gedragsstrategieën.

 

Wanneer een curatief traject inzetten?
Er is sprake van een fors verstoorde energiebalans,- persoonlijke balans,- en/of werk-privé balans. Met klachten zoals zware vermoeidheid, forse slaapproblematiek, stressklachten, concentratie- en/of geheugenklachten, burn-out klachten, angstklachten of somberheid.

 

 • Werken aan oplossingen voor korte en lange termijn
 • Terugvalpreventie voor een metaal fitte toekomst

Psychologisch belastbaarheidsonderzoek

Het psychologisch belastbaarheidsonderzoek is een grondig onderzoek bestaande uit gevalideerde persoonlijkheidstests en werkgerelateerde vragenlijsten en meerdere gesprekken met de arbeidspsycholoog NIP. Het onderzoek biedt inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van de werknemer en de ernst van de mentale problematiek in relatie tot arbeid en geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Ligt de oorzaak van de problemen meer in externe omstandigheden of meer 'in de werknemer'?
 • Zijn de mentale klachten en problemen tijdelijk of chronisch? 
 • Wat is de wisselwerking tussen de persoonlijkheid en gedragspatronen van de werknemer met de (werk)omgeving?
 • Voor welke (werkgerelateerde) stressoren is de medewerker gevoelig?
 • Hoe kan uitval voorkomen worden?
 • Welke kaders heeft een passende functie voor de werknemer? 

Kenmerken van het psychologische onderzoek

 • 3 gesprekken met de arbeidspsycholoog NIP, afname van testbatterij, rapportage met analyse van de problematiek en advisering
 • Doorlooptijd van 3 tot 4 weken