Waarom een arbeidspsycholoog of bedrijfspsycholoog? 

De meerwaarde van de arbeidspsycholoog of bedrijfspsycholoog

De arbeidspsycholoog (ook wel bedrijfspsycholoog genoemd) is gespecialiseerd in de aanpak van verzuim (preventief en curatief) waarbij psychische klachten een rol spelen. Als het gaat om psychologische zorg richt de arbeidspsycholoog zich op medewerkers met (arbeidsgerelateerde) mentale klachten, die vastlopen in het werk, verzuimen of dreigen uit te vallen.

 

Ziekteverzuim door psychische klachten en de hoge kosten voor de werkgever

Een werknemer die is uitgevallen door psychische klachten zoals burn-out, depressie, angstklachten, kost de werkgever al snel tussen de €250,- en €400,- per dag. Het is dan belangrijk dat de medewerker, die niet kan werken wegens de mentale problemen, snel weer aan het werk kan en een goede behandeling krijgt voor zijn mentale klachten.

 

Lange wachtlijsten, gebrek aan afstemming en geen aandacht voor het thema ‘WERK’

Het probleem is dat reguliere (GZ) psychologen of de POH-GGZ (praktijkondersteuner via de huisarts) lange wachtlijsten hebben van enkele maanden tot zelfs een jaar. Daarnaast ontbreekt het nogal eens aan afstemming tussen de werkgever, bedrijfsarts en de behandelaar. Zo kan de reguliere behandelaar van mening zijn dat een medewerker eerst van zijn psychische klachten af zou moeten en dat het nog te vroeg is voor re-integratie. De arbeidspsycholoog is vaak van mening is dat re-integratie juist helpt bij herstel.

 

Met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is het lastig communiceren en de werkgever heeft geen enkele rol of inbreng in de behandeling. Er is nauwelijks aandacht voor de werkcontext in de behandeling. Hierdoor blijven sommige klachten in stand aangezien stressoren in het werk niet worden aangepakt en de medewerkten ook niet leert om anders met het werk om te gaan.

 

Psycholoog@Work helpt bij het verminderen en voorkomen van verzuim in de vorm van psychologische begeleiding, coaching en onderzoek.

Preventief: Uitval voorkomen

Psycholoog@Work wil werkgevers en werknemers ondersteunen door hen te leren anders met stress en mentale klachten om te gaan. Verlenging van het ziekteverzuim en terugval worden op deze manier voorkomen. Kies tijdig voor het opstarten van preventieve interventies!

Burn-out begeleiding

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out. Door het tijdig inzetten van een arbeidspsycholoog kunnen stressgerelateerde klachten  goed aangepakt worden en erger voorkomen worden. Psycholoog@Work begeleidt bij het herstellen van stressklachten en burn-out.

Kortdurende psychologische behandelingen

  • Met heldere en concrete doelen.
  • Koppeling naar de (werk)praktijk.
  • Energieke, praktische en actieve aanpak, met maatwerk op basis van de ernst en hevigheid van  klachten.
  • Beproefde methoden, meetinstrumenten en technieken.
  • Aanleren van de inzichten, vaardigheden en acties die nodig zijn om mentale onbalans of klachten positief te beïnvloeden.