Mijn medewerker is burn-out of heeft stressklachten

Momenteel heeft ongeveer 1 op de 6 werknemers in Nederland (15.9%) last van burn-outklachten (bron: TNO & CBS, 2018). Dat wil zeggen dat deze mensen meerdere keren per week uitgeput thuis komen van hun werk. Men is nog wel aan 't werk maar loopt risico op langdurig ziekteverzuim. Als werkgever wil je dat natuurlijk voorkomen. Niet alleen omdat het persoonlijk leed groot is, maar ook, gewoon zakelijk, omdat het heel veel geld kost. Het verzuim door burn-out duurt gemiddeld 242 dagen. Wanneer je uitgaat van 250 euro per dag aan verzuimkosten komt dat in totaal neer op 60.000 euro. Per burn-out.

 

Aandacht voor psychische en lichamelijke klachten

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out. Jarenlang is burn-out door experts gezien als sec een psychisch probleem. Inmiddels weten we dat de klachten die bij een burn-out horen mede veroorzaakt worden door een lichamelijke ontregeling van het stressststeem. Psycholoog@Work begeleidt bij het herstellen van stressklachten en burn-out.

 

Aan de slag met chronische werkstress

Door het tijdig inzetten van de arbeidspsycholoog NIP kunnen stressklachten goed aangepakt worden en wordt erger voorkomen. Na het intakegesprek ontvangen werkgever en werknemer een maatwerk advies om mee aan de slag te gaan. Tijdens vervolgsessies leert de medewerker nieuwe coping strategieën, gedragsaanpassingen door te voeren (onder andere ten aanzien van vitaliteit) en werkt aan belemmerende gevoelens of emoties, zodat de psychologische flexibiliteit van de medewerker vergroot wordt en  herhaling voorkomen wordt. 


Ontstaan van Stressklachten & Burn-out 

Na inspanning moet je ontspannen, het klinkt heel simpel, maar soms blijkt dit een hele uitdaging. Als de balans niet goed is, ervaren we stressklachten. Als een medewerker niet tijdig of niet vaak genoeg aan zijn herstel werkt, gaat hij roofbouw plegen. Dat kan zich in eerste aanleg uiten in wat prikkelbaar gedrag, vermoeidheid en concentratieproblemen. Als de medewerker te lang met die situatie doorgaat, dan komt hij uiteindelijk in een hardnekkige, chronische toestand van lichamelijke en psychische klachten terecht die we burn-out noemen. Over het algemeen heeft zo roofbouw minimaal een half jaar, maar vaak al veel langer geduurd. 


Herstellen van burn-out en overspannenheid

Bij burn-out is stap één het stoppen van het roofbouwproces en werken aan herstel. Zodra het eerste (psychofysiologische) herstel er is, werken we, net zoals bij de (gewone) stressklachten, aan een gezonde balans door inzicht gevende gespreksessies. Tijdens de sessie komen bijvoorbeeld de onderstaande vragen aan bod: 

 • Hoe kun je werken aan herstel na het werk, maar ook herstel tijdens het werk?
 • Welke werk of privé stressoren spelen er een rol?  Wat kun je daaraan veranderen?
 • Welke gevoelens of gedachten spelen daarbij een rol? Welke gedragspatronen? 
 • Hoe kun je anders om gaan met belemmerende gevoelens en gedachten?
 • Wat zijn je taakeisen?
 • En hoe staat het met de (werk en privé)hulpbronnen?

Gebaseerd op wetenschappelijke kennis maakt de werknemer een eigen Plan van aanpak om alternatieven voor bepaalde gedragspatronen eigen te maken, coping strategieën toe te passen, grenzen leren te bewaken,  te leren hoe hij herstelt na inspanning en hoe de werknemer op een gezonde wijze kan omgaan met de stressoren. 


Waarom kiezen voor professionele begeleiding bij burn-out? 

Een burn-out heeft negatieve effecten voor de werkgever en werknemer. Het is verstandig om (chronische) stressklachten serieus te nemen en erger te voorkomen. Wanneer de werkgever kiest om professionele begeleiding in te zetten dan:

 • Snelle behandeling voorkomt uitval en beperkt de verzuim,- en herstelduur.
 • Burn-out klachten grijpen diep in op het persoonlijk leven en welzijn van de werknemer.
 • Hoge kosten voorkomen door verminderde productiviteit en vervanging van de zieke medewerker.
 • Hogere belasting voor overige collega’s, domino effect van uitval en verzuim stoppen. 
 • De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgever en werknemer om inspanningen te leveren om weer aan het werk te gaan

 

Tijdens de behandeling wordt niet alleen naar de negatieve aspecten van het werk gekeken, maar juist ook de positieve aspecten van het werk belicht. Mede hierdoor is behandeling effectief en het herstel duurzaam.

 • Meer energie en werkplezier
 • Versterkte vitaliteit en verbeterde van lifestyle 
 • Bewustwording van valkuilen en belemmerende overtuigingen
 • Realistisch en duurzaam toekomst perspectief
 • Grotere belastbaarheid
 • Beter grenzen herkennen en aangeven
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Betere balans tussen werk en privé