Ben je bedrijfsarts of arbo-professional? 

Wetenschappelijke basis als psycholoog en kennis als arbeidsdeskundige

Als bedrijfsarts of arbo-professional wil je graag de juiste behandeling voor de medewerker inzetten en het liefst zonder wachtlijst. Niet de zoveelste coach, maar een academisch opgeleide psycholoog (geregistreerd bij NIP) die ook nog eens kennis heeft van organisaties, werkprocessen en bedrijfsculturen. Als arbeidspsycholoog bied ik werknemers en werkgevers ondersteuning en advies bij psychische klachten (zoals bij stress, burn-out) en voer tevens arbeidspsychologische onderzoeken uit op het gebied van mentale fitheid.

 

Werkwijze en methoden

Na het intakegesprek, het assessment en het adviesgesprek wordt er een behandelplan / plan van aanpak opgesteld. Vervolgens wordt er een kortdurend traject van een aantal therapeutische gesprekken ingezet. Ik werk evidence based door oplossingsgerichte therapeutische sessies op basis van de persoonsgerichte psychologie en maak onder andere gebruik van methodes uit de cognitieve gedragstherapie, social learning therapie, oplossingsgerichte therapie en transactionele analyse.

 

Psycholoog@Work is gespecialiseerd in de behandeling van werknemers met mentale klachten en werkgerelateerde problematiek.

Kenmerkend is de energieke en resultaatgerichte houding en het leveren van kwaliteit met maatwerk.

 

De arbo-professional kan werknemers met uiteenlopende hulpvragen insturen:

  • behandeling van psychische klachten, zoals overspanning en burn-out, angststoornis, depressie
  • omgaan met lichamelijke klachten, pijn en vermoeidheid
  • verbeteren van het persoonlijke, sociale en beroepsmatige functioneren

 

Veel aandacht voor WERK

Psycholoog@Work gaat er vanuit dat werk een belangrijke rol speelt in het leven van mensen en daarom krijgen werkaspecten veel aandacht in de behandeling. Ik ben geregistreerd als Psycholoog Arbeid en Organisatie bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ben tevens geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Hierdoor is er veel ervaring en inzicht in verschillende soorten verzuim, in verzuimpreventie en in het proces van werkhervatting.

 

Juist omdat in de behandeling / begeleiding een grote rol is weggelegd voor werk, wordt er veel waarde gehecht aan het opbouwen van een goede relatie en samenwerking met de arbo-professional en werkgever. Het is mogelijk om te overleggen en af te stemmen op de specifieke verwachtingen van de arbo-professional of werkgever (na toestemming van de werknemer). Het spreekt vanzelf dat contact met werkgever en arbo-professional alleen plaatsvindt met inachtneming van de privacywetgeving en dat de mate van openheid dus afhankelijk is van de wensen van werknemer.

 

Snelle intake, snel starten met de behandeling en begeleiding

De ervaring leert dat vroeg ingrijpen het herstel ten goede komt. Psycholoog@Work streeft ernaar de intake te plannen binnen twee weken na aanmelding van de werknemer. Hierna volgt nog een assessment (diagnose), een adviesgesprek en een behandelvoorstel.

 

Voor wie zijn de kosten? 

De vergoeding van de behandeling verloopt via de werkgever. Na de intake neemt Psycholoog@Work dan ook contact met de werkgever op om het behandelvoorstel en de kosten door te nemen. Pas wanneer de werkgever bereid is de behandeling te vergoeden, kan het traject van start gaan.